🖼️ Cat Story Demo Game phiêu lưu đi cảnh cùng mèo cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Lofty
  • Trong game Cat Story, người chơi sẽ giúp một con mèo và một con thỏ trở về nhà bằng cách cố gắng vượt qua đủ các loại chướng ngại vật hiểm trở trên đường đi. Đây là một game phiêu lưu đi cảnh cho máy tính có nhiều đặc điểm hấp dẫn.
  • windows Version: Demo