🖼️ Expeditions: Viking 1.0 Game nhập vai đồ họa đẹp cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Logic Artists
  • Trong game nhập vai mới cho Windows Expeditions: Viking, người chơi sẽ trở thành thủ lĩnh bang hội, cố gắng thực hiện khát vọng của mình, đưa ra nhiều sự lựa chọn hợp lý và dẫn dắt cả đội để biết rằng lịch sử sẽ ghi nhớ mình như thế nào.
  • windows Version: 1.0.3