🖼️
  • Replika

    Nền tảng trò chuyện với AI thông minh
  • Replika là một ứng dụng nhắn tin với AI trên trình duyệt, một không gian an toàn để bạn thể hiện bản thân. Người bạn AI này không chỉ luôn sẵn sàng để lắng nghe mà còn đưa ra các câu đáp cực kỳ thực tế.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu