🖼️ AndSMB (samba client) for Android Client SMB (Samba/CIFS) cho thiết bị Android của bạn

🖼️
 • Phát hành: LYSESOFT
 • AndSMB là client SMB (Samba/CIFS) cho thiết bị Android của bạn. Nó cho phép kết nối với các thư mục chia sẻ lưu trữ trên máy chủ Windows hoặc Samba trên Wifi/3G/4G.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 339

🖼️ AndExplorer for Android Quản lý tập tin miễn phí

🖼️
 • Phát hành: LYSESOFT
 • AndExplorer là một quản lý tập tin miễn phí cho các thiết bị Android.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 461