AndSMB (samba client) for Android Client SMB (Samba/CIFS) cho thiết bị Android của bạn

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 712 KB
  • Lượt xem: 373
  • Lượt tải: 339
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.0 và mới hơn
Giới thiệu

AndSMB là client SMB (Samba/CIFS) cho thiết bị Android của bạn. Nó cho phép kết nối với các thư mục chia sẻ lưu trữ trên máy chủ Windows hoặc Samba trên Wifi/3G/4G.

AndSMB đi kèm với một thiết bị trình duyệt tập tin một trình duyệt tập tin SMB và cũng hỗ trợ cho việc download và upload các tập tin thư mục, đồng bộ hóa thư mục. Bạn có thể đổi tên, xóa, thông tin chi tiết tập tin và tạo ra các thư mục.

AndSMB (samba client) for Android

AndSMB (samba client) for Android

Phương Lan

Liên kết tải về