🖼️ Maia Game sinh tồn cực khó ngoài không gian

🖼️
  • Phát hành: Machine Studios
  • Maia là game xây dựng thuộc địa được đặt trong bối cảnh tương lai không xa. Toàn bộ dân chúng khiến hành tinh rơi vào 1 thế giới thù địch và sứ mệnh của bạn là đảm bảo sự sinh tồn, an toàn cho họ.
  • windows
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 133