🖼️ NetDrive 2.5 Thiết lập máy chủ FTP ảo

🖼️
  • Phát hành: MacroData
  • NetDrive có cách thức quản lý dữ liệu khác lạ, nó biến FTP server thành một ổ cứng trực tuyến trong Windows Explorer. Với khả năng này, bạn dễ dàng quản lý các tập tin và thư mục bằng các thao tác quen thuộc trên ổ cứng như sao chép, cắt, dán hay kéo và thả.
  • windows Version: 2.5.7
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.091