🖼️ Minecraft Server 1.16 Tạo máy chủ Minecraft nhiều người chơi

🖼️
  • Phát hành: Markus Persson
  • Minecraft Server 1.16.5 là công cụ hữu ích giúp người dùng tạo ra một máy chủ (server) cho game những khối vuông kỳ diệu Minecraft nổi tiếng và mời bạn bè cùng chơi.
  • windows Version: 1.16.5
  • Đánh giá: 439
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 296.723