🖼️ MATLAB Mobile for Android 1.0 Kết nối với MATLAB từ xa bằng thiết bị Android

🖼️
 • Phát hành: MathWorks
 • MATLAB Mobile for Android cho phép bạn kết nối với MATLAB từ xa bằng điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 • android Version: 1.0.0.156
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 349

🖼️ MATLAB Mobile for iOS 3.2 Kết nối với MATLAB từ xa bằng iPhone, iPad, iPod

🖼️
 • Phát hành: MathWorks
 • MATLAB Mobile là desktop gọn nhẹ trên thiết bị iOS với chức năng kết nối tới phần MATLAB đang chạy trên MathWorks Cloud hoặc trên máy tính của bạn.
 • ios Version: 3.2.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 270