MATLAB Mobile for iOS 3.2.1 Kết nối với MATLAB từ xa bằng iPhone, iPad, iPod

Tải về

MATLAB Mobile là desktop gọn nhẹ trên thiết bị iOS với chức năng kết nối tới phần MATLAB đang chạy trên MathWorks Cloud hoặc trên máy tính của bạn. Từ sự thuận tiện của thiết bị di động, bạn có thể dễ dàng chạy các script, tạo ra số liệu, và xem kết quả.

Tính năng chính:

 • Truy cập vào MATLAB qua dòng lệnh.
 • Truy cập vào không gian làm việc MATLAB.
 • Khả năng xem số liệu MATLAB trên thiết bị iOS.
 • Ghi lại các dòng lệnh được nhập trên thiết bị di động trong lịch sử dòng lệnh của bạn.
 • Bàn phím tùy chỉnh trên các thiết bị iOS.
 • Kết nối MathWorks Cloud.
 • Kết nối Windows, Mac, và Linux.

Hạn chế

MATLAB Mobile không hỗ trợ:

 • Các ứng dụng MATLAB như Curve Fitting hay Signal Analysis.
 • MATLAB Editor.
 • Mỗi trường đồ họa Simulink, nhưng lệnh sim được hỗ trợ tại dòng lệnh MATLAB Mobile.
 • Tương tác với số liệu 3D.
 • Bàn phím tùy chỉnh trên các thiết bị Android.

Yêu cầu hệ thống

Một trong những license MATLAB dưới đây:

 • License chuyên nghiệp hoặc học thuật cho R2012a hoặc mới hơn với hợp đồng MathWorks Software Maintenance Service mới nhất.
 • MATLAB và Simulink Student phiên bản R2012a hoặc mới hơn.
 • MATLAB Connector được cài đặt trên cùng máy tính với MATLAB.

Yêu cầu iOS:

 • iPhone, iPad, hoặc iPod touch.
 • iOS 4.0 hoặc mới hơn.

Khi kết nối với máy tính, MATLAB Mobile và MATLAB Connector được sử dụng sau tưởng lửa trên hệ thống mạng cá nhân. Nên sử dụng Virtual Private Network (VPN) qua mạng Internet công cộng hoặc thông qua 3G hay 4G.

MATLAB Mobile for iOSMATLAB Mobile for iOSMATLAB Mobile for iOS

Đặng Hương

1 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.2.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 11,4 MB
 • Lượt xem: 434
 • Lượt tải: 274
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.0 or later
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm