🖼️ Guitar Chords Compass Lite cho Mac 1.0 Học và chơi hợp âm ghita trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Max Schlee
  • Guitar Chords Compass Lite là một khóa học đàn ghi-ta miễn phí trên máy Mac, hướng dẫn cho bạn tất cả các kiến thức về hợp âm, phù hợp cho cả những người tập chơi hay những người đã chơi thông thạo và muốn tiến bộ hơn.
  • mac Version: 1.0

🖼️ Chords Maestro cho Mac 1.7 Ứng dụng học đánh đàn chuyên nghiệp trên Mac

🖼️
  • Phát hành: Max Schlee
  • Chords Maestro cho Mac là ứng dụng học đàn tuyệt vời trên hệ điều hành Mac OS X. Ứng dụng cho phép người dùng nghe hàng chục hợp âm từ 7 loại nhạc cụ khác nhau và xem hình ảnh minh họa cách thực hiện chúng như thế nào.
  • mac Version: 1.7.1