🖼️
  • Web Dumper

    Công cụ sao chép toàn bộ website
  • Web Dumper là một ứng dụng thân thiện với người dùng, giúp họ tải toàn bộ website trên Internet và lưu lại chúng trên ổ cứng để duyệt web offline.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • iCash X for Mac

  • iCash là một phần mềm được thiết kế để bạn có thể kiểm soát tình hình tài chính, theo dõi thu nhập, chi phí, thẻ tín dụng, nợ nần và chuyển khoản ngân hàng.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu