eMail Bounce Handler 3.8.6 Kiểm soát và lọc email trả về

Tải về
3 (1) Maxprog Dùng thử 833 Dung lượng: 3,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Tận dụng lợi ích của các emails thải hồi để giúp cho danh sách các địa chỉ mail của bạn không còn có các địa chỉ mail không hợp lệ nữa…

Email thải hồi (đôi khi được xem như là các thư thải hồi) là thư điện tử được gửi trả về lại cho người gửi vì không thể gửi đến cho người nhận do một vài nguyên nhân nào đó. Ngoài trừ có sự sắp đặt trước, các email thải hồi thông thường xuất hiện như là một ghi chú mới trong hộp thư đến của bạn. .Những người sử dụng email có thể gặp các email thải hồi lại do người nhận đã thay đổi địa chỉ email của họ, do hộp thư của họ bị đầy, do thư gửi bị sai địa chỉ, hoặc do một vài lý do nào đó.

Maxprog vừa cho ra chương trình eMail Bounce Handler, một công cụ kiểm soát và lọc các email thải hồi nó có thể nhận biết các mail thải hồi bằng cách sử dụng bộ quy định có thể tùy chỉnh và trích xuất các địa chỉ của người nhận cho phép bạn sử dụng lại để thử gửi email của bạn lại lần nữa hoặc xóa bỏ chúng trong danh sách địa chỉ mail của bạn. eMail Bounce Handler có thể xử lý các email bị gửi trả lại từ các nguồn như các file trên máy của bạn, các hộp thư trên máy hoặc hộp thư từ nơi khác, dạng plain text và từ clipboard. Trong trường hợp phải truy cập từ xa eMail Bounce Handler hỗ trợ cả hai giao thức POP và IMAP, truy nhận các mail bị trả về và các email không đến được. Một khi email bị trả về đã được xử lý bạn sẽ có một danh sách các địa chỉ email “chết” bạn có thể xuất ra để dọn dẹp danh sách địa chỉ email gốc của bạn hoặc bạn có thể thử gửi các email đó một lần nữa.

Theo softvnn

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.8.6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 881
  • Lượt tải: 833
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm