🖼️ Travellers Rest Early Access Game quản lý quán trọ ma thuật

🖼️
  • Phát hành: Metaboli Publishing
  • Traveller Rest là một trò chơi mô phỏng quản lý quán trọ đồ họa Pixel, nơi bạn có thể tạo ra loại bia của riêng mình, điều hành một trang trại và xây dựng các mối quan hệ.
  • windows Version: Early Access