🖼️ The Flower Collectors Game trinh thám Vụ giết người bí ẩn

🖼️
  • Phát hành: Mi'pu'mi Games GmbH
  • The Flower Collectors là game trinh thám bí ẩn, bạn sẽ vào vai cựu cảnh sát ngồi xe lăn Jorge và hợp tác với một nhà báo để giải quyết một vụ án tinh vi.
  • windows