🖼️
🖼️
  • A1 Website Scraper cho Mac Phần mềm thu thập dữ liệu web
  • A1 Website Scraper cho Mac quét các trang web để lấy thông tin và xuất chúng thành tập tin CSV. Nhờ đó, người dùng A1 Website Scraper cho Mac có thể chia sẻ dữ liệu này với nhiều người khác hay nhập chúng vào công cụ phân tích thứ ba.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • A1 Website Download Tải và lưu trữ web
  • A1 Website Download là một chương trình cho phép bạn tải và lưu trữ toàn bộ trang web như các diễn đàn, phòng trưng bày ảnh, sách trực tuyến và các bài viết.
  • Xếp hạng: 2 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Big Meter Pro Quản lý và giám sát sử dụng CPU
  • Big Meter Pro là phần mềm đo CPU dành cho máy tính để bàn, cùng với 3 chế độ hiển thị dạng đồng hồ về sử dụng bộ nhớ, phân vùng ổ cứng và sử dụng các tiến trình.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️