🖼️
  • Which

    Game kinh dị thoát khỏi căn phòng bí ẩn
  • Game trí tuệ Which một trò chơi điện tử độc lập (game indie) ngắn với bầu không khí độc đáo, mang đến sự sợ hãi cho người chơi khi nhốt họ vào một căn nhà bị khóa và phải tự tìm đường để thoát ra.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu