🖼️ Missive cho Mac 4.2 Ứng dụng email client làm việc nhóm, hợp tác công việc hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: Missive Team
  • Missive cho Mac là một email client hỗ trợ quản lý tài khoản Gmail, đồng thời, cung cấp tính năng trò chuyện nhóm thuận tiện trong khi xử lý công việc trên máy tính. Missive cho Mac rất dễ sử dụng, thiết kế khoa học và hoạt động mượt mà.
  • mac Version: 4.2.1