🖼️ Battles of Norghan Demo 1.11 Game chiến thuật cổ điển cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Mitorah Games
  • Trong game chiến thuật theo lượt Battles of Norghan, người chơi sẽ phải thành lập đạo quân lính đánh thuê cho chính mình, tham gia vào các trận chiến quyết liệt để giành vàng và điểm kinh nghiệm trong game.
  • windows Version: Demo 1.11
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 127