🖼️ Disk Usage & Storage Analyzer cho Android 2.0 Quản lý bộ nhớ trong và ngoài trên Android

🖼️
  • Phát hành: Mobile Infographics
  • Disk Usage & Storage Analyzer là một ứng dụng quản lý bộ nhớ trong và ngoài dành cho các thiết bị Android rất hiệu quả. Phần mềm này sẽ cung cấp các biểu đồ và thông tin chi tiết về hiệu suất sử dụng cũng như các ứng dụng đang chiếm nhiều bộ nhớ máy, giúp người dùng quyết định chắc chắn về việc nên xóa các chương trình nào để tránh các hậu quả xấu xảy ra cho thiết bị.
  • android Version: 2.0.7.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 65

🖼️ Device Storage Analyser for Android 1.6 Phân tích dung lượng lưu trữ trên Android

🖼️
  • Phát hành: Mobile Infographics
  • Device Storage Analyser hiển thị thông tin trên thẻ SD, thiết bị USB, thẻ lưu trữ ngoài và trong theo dạng đồ thị rất đơn giản và rõ ràng. Đây là ứng dụng miễn phí, không kèm theo quảng cáo hay virus.
  • android Version: 1.6