🖼️ Condemned 2: Bloodshot - Developer Walkthrough Game đấu súng kinh dị

🖼️
 • Phát hành: Monolith Productions
 • Condemned 2: Bloodshot - Developer Walkthrough với một phong cách chơi kiểu bắn súng góc nhìn thứ nhất nhưng với những con quái vật được thiết kế chi tiết đáng kinh ngạc
 • windows
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.612

🖼️ Condemned 2: Bloodshot - Door Frame Finishing Move Trailer

🖼️
 • Phát hành: Monolith Productions
 • Condemned 2 với một phong cách chơi kiểu bắn súng góc nhìn thứ nhất nhưng với những con quái vật được thiết kế chi tiết đáng kinh ngạc
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.263

🖼️ Condemned 2: Bloodshot - Real Life Trailer

🖼️
 • Phát hành: Monolith Productions
 • Condemned 2 với một phong cách chơi kiểu bắn súng góc nhìn thứ nhất nhưng với những con quái vật được thiết kế chi tiết đáng kinh ngạc
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.549

🖼️ Condemned 2: Bloodshot - Launch Trailer

🖼️
 • Phát hành: Monolith Productions
 • Condemned 2 với một phong cách chơi kiểu bắn súng góc nhìn thứ nhất nhưng với những con quái vật được thiết kế chi tiết đáng kinh ngạc cùng hệ thống âm thanh rất chân thật...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.648

🖼️ F.E.A.R. 2: Project Origin

🖼️
 • Phát hành: Monolith Productions
 • Game bắn súng góc nhìn thứ nhất với yếu tố kinh dị là trong tâm và nỗi sợ hãi được đẩy lên tới cực điểm....
 • windows
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.309