🖼️
  • Legendary Heroes for Android Game cuộc chiến giữa các vị anh hùng trên Android
  • Mỗi cuộc chiến tranh đều có vị anh hùng riêng. Một số vị đã trở thành huyền thoại. Cuộc chiến lớn nhất thế giới đã nổ ra. Anh hùng từ khắp các châu lục được mời về để thể hiện sức mạnh của họ và chứng tỏ cho mọi người thấy, đâu là đội mạnh nhất.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu