🖼️ Dino Swords Chơi game khủng long trên Chrome online

🖼️
  • Phát hành: MSCHF x 100 Thieves
  • Dino Swords là phiên bản cải tiến của game Khủng long (Dinosaur) trên trình duyệt Chrome, cho phép T-Rex sử dụng nhiều loại vũ khí như cung tên, kiếm, thuốc làm chậm thời gian,...
  • web
  • Đánh giá: 20
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 7.540