🖼️
 • MSD Employees

  Phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả
 • MSD Employees là một phần mềm quản lý nhân sự hiệu quả dành cho các doanh nghiệp. Nó sẽ giúp họ lưu trữ thông tin vào các mục riêng rẽ, chẳng hạn như: thông tin cá nhân, dữ liệu công ty, lịch sử, tài liệu, thiết bị, bằng cấp, khóa học, chứng chỉ, trình độ, kinh nghiệm làm việc
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MSD Strongbox

  Lưu trữ và mã hóa file
 • MSD Strongbox là một chương trình hữu ích giúp bạn quản lý tập tin và tài liệu quản trọng trong một cơ sở sở dữ liệu và bảo vệ chúng bằng mật khẩu.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MSD Strongbox Portable 1.10

 • MSD Strongbox Portable là một chương trình cho phép lưu trữ các tập tin đĩa trong cơ sở dữ liệu của chương trình và mã hóa chúng với một mật khẩu.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu