🖼️
 • Easy Word Recovery Phục hồi file word bị lỗi
 • Chữa các lỗi xảy ra với dữ liệu Microsoft Word rất dễ dàng. Easy Word Recovery cung cấp từng bước khôi phục đối với các dữ liệu bị xóa hoặc bị hỏng của tất cả các phiên bản Microsoft Word...
 • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Excel Recovery Khôi phục dữ liệu file Excel
 • Easy Excel Recovery có thể sửa các tài liệu Excel bị hỏng, khôi phục dữ liệu ban đầu. Dù file bị hỏng đến chừng nào thì Easy Excel Recovery cũng vẫn sẽ cố gắng xử lý file và trích rút các thông tin còn lại ở đó.
 • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy File Undelete Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • Easy File Undelete là một gói phần mềm cứu hộ lý tưởng cho những ai vô tình xóa mất các file quan trọng, hay format lại ổ cứng hoặc USB có chứa dữ liệu quan trọng.
 • Xếp hạng: 4 · 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Easy ZIP Recovery Khôi phục file ZIP
 • Easy ZIP Recovery là công cụ hữu hiệu cho phép bạn chỉnh sửa và khôi phục các file ZIP bị lỗi hoặc xóa từ những đĩa, thẻ nhớ và lưu trữ hỏng hoặc không truy cập được.
 • Xếp hạng: 1 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy RAR Recovery Khôi phục file RAR
 • Easy RAR Recovery là giải pháp toàn diện dùng để khôi phục toàn bộ lưu trữ RAR bị lỗi hoặc bị xóa từ đĩa và thẻ nhớ hỏng, đã format hoặc không truy cập được. Ngoài ra, nó còn cho phép bạn trích xuất các file từ những lưu trữ RAR bị lỗi.
 • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy PowerPoint Recovery Khôi phục tài liệu PowerPoint
 • Easy PowerPoint Recovery là công cụ khôi phục các tài liệu PowerPoint (file PPT) đã xóa từ đĩa hoặc thẻ nhớ đã bị format, bị hỏng hoặc không truy cập được. Ngoài ra, nó còn có thể tự động xuất thông tin cần thiết từ những tài liệu đã bị lỗi nghiêm trọng.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Access Recovery Khôi phục dữ liệu Access
 • Easy Access Recovery là công cụ khôi phục và sửa lỗi các cơ sở dữ liệu của Microsoft Access. Nó có thể tự động tìm, khôi phục và lưu những dữ liệu Access đã hỏng hoặc bị xóa cũng như file MDB, ACCDB được lưu trữ trên đĩa và ổ flash đã bị format.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Office Recovery Khôi phục dữ liệu văn phòng
 • Easy Office Recovery là công cụ khôi phục dữ liệu đã bị xóa của tài liệu Microsoft Office như Word, Outlook, PowerPoint và Excel. Nó còn có thể xuất thông tin từ các tài liệu đã bị hỏng nặng để nhận dạng công cụ tích hợp trong Microsoft Office.
 • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Archive Recovery Khôi phục file nén
 • Easy Archive Recovery là công cụ khôi phục dữ liệu từ các file nén bị lỗi. Nó có thể nhận dạng tất cả file nén ZIP và RAR được tạo ra bởi các công cụ nén thông dụng.
 • Xếp hạng: 3 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • MunSoft Data Recovery Suite Khôi phục dữ liệu nhanh chóng
 • MunSoft Data Recovery Suite là công cụ khôi phục dữ liệu bị lỗi bao gồm tài liệu Microsoft Office, email trong Outlook và Outlook Express, tài liệu lưu trữ dạng ZIP và RAR, và hình ảnh trên tất cả các thiết bị lưu trữ.
 • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Easy Mail Recovery
 • Phần mềm cho phép khôi phục các message đã xóa, và các message từ Microsoft Outlook bị lỗi và cơ sở dữ liệu message của Microsoft Outlook Express.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
Có tất cả 18 phần mềm.