Easy Mail Recovery

Tải về

3 (1) MunSoft Dùng thử 408 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Phần mềm cho phép khôi phục các message đã xóa, và các message từ Microsoft Outlook bị lỗi và cơ sở dữ liệu message của Microsoft Outlook Express. Các message, các file đính kèm, các liên lạc đều có thể xem, lưu theo định dạng EML và import sau vào máy khách email. Phần mềm sử dụng các thuật toán có hỗ trợ việc khôi phục tối đa số lượng message thậm chí nếu máy khách email không thể mở cơ sở dữ liệu message.

Điểm mới trong phiên bản này:

Cải thiện các thuật toán khôi phục; sửa hành vi các tài khoản người dùng hạn chế; có thể mở nhiều file bằng chức năng Open File; thêm vào đó là một số bản vá lỗi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 419
  • Lượt tải: 408
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: