🖼️ Bluetooth Photo Share for iOS 1.4 Chia sẻ ảnh qua Bluetooth cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • Bluetooth Photo Share for iOS hỗ trợ chuyển ảnh, danh bạ giữa các thiết bị iPhone/iPad thông qua kết nối Bluetooth.
 • ios Version: 1.4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 179

🖼️ Bluetooth Photo Share Pro for OS

🖼️
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • Bluetooth Photo Share Pro là ứng dụng được dùng để chia sẻ ảnh hoặc danh bạ giữa 2 iPhone và/hoặc iPod touch qua bluetooth.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 993

🖼️ Bluetooth Phone for OS

🖼️
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • Với Bluetooth Phone, bạn có thể sử dụng iPhone, iPod touch hoặc iPad để nói chuyện với bạn bè dù ở cách xa nhau 20m!
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 800

🖼️ Bluetooth Fart for OS

🖼️
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • Bluetooth Fart là một ứng dụng tuyệt vời! Bạn có thể trêu chọc bạn bè bằng âm thanh vui nhộn cho dù cách xa đến 15m.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.749

🖼️ AutoAnswer for OS

🖼️
 • Phát hành: Nathan Peterson
 • AutoAnswer cho phép người dùng Skype tự động trả lời cuộc gọi trên Skype.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 520