Bluetooth Photo Share for iOS 1.4.1 Chia sẻ ảnh qua Bluetooth cho iPhone/iPad

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.4.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2 MB
 • Lượt xem: 211
 • Lượt tải: 179
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.0 or later
Giới thiệu

Bluetooth Photo Share for iOS hỗ trợ chuyển ảnh, danh bạ giữa các thiết bị iPhone/iPad thông qua kết nối Bluetooth.

Tính năng:

 • Không giảm chất lượng ảnh hoặc nén ảnh trước khi chuyển
 • Chuyển số liên lạc trong danh bạ
 • Hiển thị màn hình chuyển dữ liệu bao gồm thumbnail xem trước ảnh và nút Cancel để người chuyển quyết định hủy thao tác
 • Hiển thị danh sách cuộn các thumbnail và kích cỡ file
 • Xem album ảnh đã lưu
 • Chọn nhiều ảnh cùng lúc

Minh Lộc

Liên kết tải về