🖼️ Nearpod cho Android 5.0 Ứng dụng quản lý nội dung trên thiết bị Android

🖼️
  • Phát hành: Nearpod
  • Nearpod là một ứng dụng giáo dục miễn phí cho phép các giáo viên, trường học có quyền truy cập vào một loạt các thiết bị di động hoặc máy tính trong lớp học, từ đó có thể quản lý toàn bộ nội dung trên các thiết bị của học viên.
  • android Version: 5.0.34

🖼️ Nearpod 4.991 Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Nearpod
  • Nearpod là ứng dụng giáo dục miễn phí cho phép các giáo viên sử dụng máy tính bảng của mình để quản lý nội dung trên các thiết bị của học sinh và tăng tính tương tác cho bài giảng.
  • windows Version: 4.991
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 506