🖼️
 • Nearpod

  Bảng trình bày tương tác cho học sinh
 • Tương tự Google Slides, Nearpod là một công cụ học tập hữu ích, giúp tạo và cung cấp các bản trình bày tương tác, các bài đánh giá tổng hợp trong lớp học.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Nearpod cho Android

  Ứng dụng quản lý nội dung trên thiết bị Android
 • Nearpod là một ứng dụng giáo dục miễn phí cho phép các giáo viên, trường học có quyền truy cập vào một loạt các thiết bị di động hoặc máy tính trong lớp học, từ đó có thể quản lý toàn bộ nội dung trên các thiết bị của học viên.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Nearpod

  Ứng dụng giáo dục miễn phí cho máy tính
 • Nearpod là ứng dụng giáo dục miễn phí cho phép các giáo viên sử dụng máy tính bảng của mình để quản lý nội dung trên các thiết bị của học sinh và tăng tính tương tác cho bài giảng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu