• Công ty: NetSarang Computer, Inc
 • Website: https://www.netsarang.com/
 • Điện thoại: (408) 273-4519
 • Địa chỉ: 2570 North First Street Suite 220, San Jose, CA 95131, U.S.A.

🖼️ Xlpd 5.0 Build 1014 Công cụ quản lý in ấn từ xa

🖼️
 • Phát hành: NetSarang Computer
 • Xlpd là công cụ quản lý việc in ấn từ xa cho Windows, nó nhận lệnh in từ các máy chủ ở xa, sử dụng giao thức LPD và gửi lệnh in đến máy tính. Nhờ đó, bạn có thể in các tài liệu trên máy chủ UNIX, Linux từ xa ngay trên máy tính Windows của mình.
 • windows Version: 5.0 Build 1014

🖼️ Xftp 5.0 Build 0977 Ứng dụng chuyển file SFTP/FTP

🖼️
 • Phát hành: NetSarang Computer
 • Xftp là ứng dụng SFTP, FTP gọn nhẹ, linh hoạt cho những người dùng cần chuyển tập tin một cách an toàn qua mạng. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ như chỉnh sửa trực tiếp, nhiều bảng điều khiển, đồng bộ thư mục,...
 • windows Version: 5.0 Build 0977
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.380

🖼️ Xshell 5.0 Build 1019 Truy cập Unix, Linux từ xa, hỗ trợ nhiều giao thức

🖼️
 • Phát hành: NetSarang Computer
 • Xshell là một phần mềm giả lập thiết bị đầu cuối đa ngôn ngữ, hỗ trợ các giao thức SSH, SFTP, Telnet, Rlogin và Serial. Nó cho phép truy cập từ xa đến các máy tính Unix, Linux trực tiếp từ máy tính Windows, đi kèm với một bộ tính năng toàn diện, mạnh mẽ.
 • windows Version: 5.0 Build 1019
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.041

🖼️ Xmanager 5.0 Build 0814 Ảo hóa Unix/Linux trên Windows và truy cập từ xa

🖼️
 • Phát hành: NetSarang Computer
 • Xmanager là máy chủ PC X, mang sức mạnh của các ứng dụng X lên môi trường Windows. Dễ hiểu hơn, Xmanager cho phép truy cập đến các ứng dụng X từ xa, ảo hóa Linux, Unix trên hệ điều hành Windows.
 • windows Version: 5.0 Build 0814
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

🖼️ Xmanager Enterprise 5 Build 1026 Công cụ quản lý máy chủ Unix/Linux từ xa

🖼️
 • Phát hành: NetSarang Computer
 • Xmanager Enterprise là phần mềm all-in-one (tất cả trong một) gồm có Xmanager 3D, Xshell, Xftp và Xlpd trong một gói sản phẩm duy nhất.
 • windows Version: Build 1026
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.184