🖼️
  • RADLib

  • Vẽ thành phố không gian 3 chiều bằng thư viện đồ họa RADLib - Đây là lần đầu tiên sản phẩm này cung cấp một giải pháp tổng thể nhất về đồ họa, một lĩnh vực rất khó và còn khá mới mẻ.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • 3DProS

  • Phần mềm mô phỏng 3D các hiện tưởng Toán,Vật Lý, Hóa học (miễn phí) - Phần mềm đoạt giải IMAGINE CUP
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu