🖼️ VietTien Dictionary cho Mac 5.0b build 150717 Từ điển đa ngôn ngữ cho Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Việt Khoa
 • VietTien Dictionary là bộ từ điển dành riêng cho hệ điều hành Mac. Bao gồm 19 từ điển: Anh - Việt, Việt - Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp, Nhật - Việt, Việt - Nhật, Trung - Việt....
 • mac Version: 5.0b build 150717
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.353

🖼️ Kadict cho Android 3.0 Tra từ điển đa ngôn ngữ miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Nguyễn Việt Khoa
 • Kadict là từ điển đa ngôn ngữ hoàn toàn miễn phí cho người dùng Android. Cho phép người dùng thoải mái tra từ điển Việt Anh, Anh Việt, Việt Pháp, Việt Nga, Nga Việt, Pháp Việt, Trung Việt, Đức Việt... vô cùng nhanh chóng ngay trên chiếc dế yêu của mình.
 • android Version: 3.0.7b(48)
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.832