🖼️ Praey for the Gods Early Access Game sinh tồn cực khó trên hòn đảo băng giá

🖼️
  • Phát hành: No Matter Studios
  • Praey for the Gods là hành trình tàn khốc trên hòn đảo băng giá hoang vắng, nơi cơ hội sinh tồn duy nhất của bạn là tiêu diệt chính những vị thần mà mình tin tưởng.
  • windows Version: Early Access