🖼️ Node.js 11.10 Phần mềm mã nguồn mở nền tảng JavaScript V8

🖼️
  • Phát hành: Node.js Foundation
  • Node.js là mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Javascript V8 Engine. Node.js cung cấp các thư viện phong phú dưới dạng Javascript Module, giúp xây dựng ứng dụng nhanh, đơn giản.
  • windows Version: 11.10.0
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 78