🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Programmer's Notepad
  • Ứng dụng Programmer's Notepad là một sự hợp nhất của tất cả ba ứng dụng phía trên. Nếu bạn là một lập trình viên và sử dụng Notepad rất thường xuyên, thì đây là một ứng dụng cần thiết.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
  • NoteBurner Audio Converter Ứng dụng chuyển đổi audio
  • NoteBurner là phần mềm chuyển đổi mọi file nhạc được bảo vệ bằng DRM (như M4P, M4A, WMA, M4B) và nhạc không bản quyền (WMA, MP3, rax, MP4, WAV, RA, AAC, OGG, AA, aif) sang định dạng MP3, WAV, WMA với ổ CD-RW ảo.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu