🖼️ Novosoft Handy Password 4.9 Trình quản lý mật khẩu hữu hiệu

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Handy Password là một trình quản lý mật khẩu hữu ích và tự động hoàn thành biểu mẫu dành cho người dùng Windows. Nó sẽ giúp bạn lưu trữ mật khẩu của mình trong một cơ sở dữ liệu và tự động điền thông tin mật khẩu vào website.
 • windows Version: 4.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.210

🖼️ Handy Backup 7.4 Tiện ích sao lưu dữ liệu dễ dàng

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Handy Backup là một công cụ hữu ích giúp bạn sao lưu hầu hết tài liệu và chương trình quan trọng trên máy tính trong khi ngủ, làm việc hoặc vui chơi.
 • windows Version: 7.4.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.749

🖼️ Handy Backup Pro

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Handy Backup Professional 6 là một phần mềm sao lưu thật chuyên nghiệp, dành cho giới chuyên môn cao và các doanh nghiệp nhỏ. Nó hoàn toàn khác với các phần mềm sao lưu, phục hồi phân vùng, ổ cứng như Acronis True image 2011 , hoặc Norton Ghost 15...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 698

🖼️ Handy Backup Server

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Handy Backup Server là một tiện ích hoàn hảo cho giải pháp sao lưu dữ liệu trên hệ thống mạng Windows theo mô hình Client-Server, bạn có thể tiến hành sao lưu dữ liệu hay tạo ảnh đĩa cho các máy client từ xa mà không can thiệp trực tiếp trên máy...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 670

🖼️ Office Backup 3.3

🖼️
 • Phát hành: Novosoft
 • Bạn thường sử dụng bộ Microsoft Office để làm việc văn phòng. Với lượng dữ liệu khá lớn, bạn sẽ gặp rắc rối nếu xảy ra sự cố hư hỏng hoặc mất mát. Tuy nhiên không phải ai cũng chủ động trong việc sao lưu dự phòng các tài liệu này, hãy thử sử dụng Office B
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.509