🖼️ DupKiller 0.8 Phần mềm loại bỏ tập tin bị trùng lặp

🖼️
  • Phát hành: Oleksandr TR Roslov
  • Tình trạng sợ bị người khác xóa nhầm dữ liệu nên đã sao chép rải rác khắp nơi trên ổ đĩa cứng cũng là một trong những nguyên nhân làm ổ đĩa cứng của máy tính mau bị đầy. DupKiller (DK) là một tiện ích giúp loại bỏ các tập tin bị trùng lắp mà bạn nên có.
  • windows Version: 0.8.2
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.590