🖼️ FireChat cho iOS 8.0 Gửi tin nhắn miễn phí không cần Internet

🖼️
 • Phát hành: Open Garden
 • FireChat for iOS là ứng dụng nhắn tin cải tiến, cho phép người dùng gửi tin nhắn tức thời hoàn toàn miễn phí, không cần có tín hiệu di động hay kết nối mạng Internet.
 • ios Version: 8.0.14
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 293

🖼️ FireChat for Android 1.0 Dịch vụ chat cải tiến trên Android

🖼️
 • Phát hành: Open Garden
 • FireChat for Android là ứng dụng trò chuyện cải tiến, hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị Android.
 • android Version: 1.0.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 453

🖼️ Open Garden for Android 2.3 Kết nối mạng từ nhiều nguồn cho Android

🖼️
 • Phát hành: Open Garden
 • Open Garden là ứng dụng giúp chia sẻ kết nối internet với laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại. Không yêu cầu phải root.
 • android Version: 2.3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 521