🖼️ Android SDK 24.4 Công cụ phát triển Android

🖼️
  • Phát hành: Open Handset Alliance
  • Android SDK là một phần mềm mã nguồn mở một bộ công cụ phát triển bao gồm một trình gỡ lỗi, các thư viện, trình mô phỏng thiết bị (dựa trên QEMU), mã nguồn thí dụ, và hướng dẫn.
  • windows Version: 24.4
  • Đánh giá: 60
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 79.058