Android SDK 24.4 Công cụ phát triển Android

Tải về

3,8 (62) Open Handset Alliance Miễn phí 83.499 Dung lượng: 142,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Android SDK là một phần mềm mã nguồn mở một bộ công cụ phát triển bao gồm một trình gỡ lỗi, các thư viện, trình mô phỏng thiết bị (dựa trên QEMU), mã nguồn thí dụ và hướng dẫn.

Android SDK

Nền tảng phát triển hiện nay được Android hỗ trợ bao gồm kiến trúc x86 - máy tính chạy Linux (bất kỳ máy tính để bàn được cài Linux), Mac OS X 10.4.8 hoặc cao hơn, Windows XP hoặc Vista, dĩ nhiên cả Windows 7. Các thành phần được yêu cầu còn bao gồm Java Development Kit, Apache Ant, và Python 2.2 trở lên. IDE được hỗ trợ chính thức là Eclipse (3.2 hoặc mới hơn) sử dụng Android Development Tools (ADT) Plugin, mặc dù các nhà phát triển có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để chỉnh sửa file XML Java và sau đó sử dụng công cụ Command Line để tạo, xây dựng và gỡ lỗi của ứng dụng Android.

Android SDK cung cấp cho bạn thư viện API và những công cụ cần thiết cho lập trình viên lập trình, kiểm thử và chữa lỗi các ứng dụng của Android.

Nếu bạn là một lập trình viên Android mới cứng, chúng tôi khuyên bạn download ADT Bundle để nhanh chóng bắt đầu phát triển ứng dụng. Nó bao gồm những công cụ Android SDK cần thiết và một phiên bản của Eclipse IDE với công cụ phát triển Android sẵn có, ADT, để hợp lý hóa chương trình phát triển ứng dụng Android của bạn.

Download đơn giản, ADT Bundle lại chứa mọi thứ bạn cần để bắt đầu phát triển ứng dụng:

 • Eclipse + ADT plugin
 • Những công cụ Android SDK
 • Những công cụ nền tảng của Android
 • Hệ thống mới nhất của Android
 • Hình ảnh hệ thống mới nhất của Android dùng để mô phỏng

Một môi trường phát triển mới của Android được gọi là Android Studio. Dựa trên nền tảng IntelliIdea, Android Studio hiện đang có sẵn như một trình duyệt truy cập sớm.

Nếu bạn thích sử dụng một phiên bản khác đang có của Eclipse hoặc IDE, thay vào đó bạn có thể có nhiều hơn tiếp cận tùy chỉnh để cài đặt Android SDK. Xem hướng dẫn sau đây:

Android SDK có những công cụ, mã nguồn mẫu và những tài liệu bạn cần để tạo một ứng dụng tuyệt vời. Sau đây là miêu tả ngắn gọn những bước bạn cần thiết phaỉ thực hiện để cài đặt Android SDK:

 • Thiết lập cho máy tính mà bạn lập trình và đảm bảo máy tính của bạn đạt được yêu cầu về hệ thống
 • Cài đặt gói SDK starter
 • Cài đặt ADT plugin cho Eclipse (nếu bạn đang lập trình trong eclipse)
 • Thêm nền tảng Android và những bộ phận khác cho SDK của bạn
 • Khám phá nội dung của Android SDK

Môi trường lập trình hỗ trợ:

 • Eclipse IDE:
 • Eclipse 3.4 (Ganymede) hoặc cao hơn
 • Eclipse JDT plugin (bao gồm trong hầu hết gói dữ liệu Eclipse IDE)

Nếu bạn cần cài đặt hoặc cập nhật Eclipse, bạn có thể tải về từ đây

Một vài loại của gói Eclipse có sẵn cho mỗi nền tảng. Cho các ứng dụng phát triển Android, chúng tôi gợi ý bạn nên cài đặt một trong những gói sau:

- Eclipse IDE cho nhà lập trình Java
- Eclipse Classic ( phiên bản 3.5.1 hoặc cao hơn)
- Eclipse IDE cho những người lập trình Java EE

 • JDK 5 hoặc JDK6 ( chỉ có JDE thì không phù hợp)
 • Những công cụ phát triển Android plugin ( gợi ý)
 • Không tương thích với Gnu Compiler cho Java (gcj)

Android SDK

Sử dụng IDE có sẵn

Nếu bạn đã có một IDE, bạn muốn sử dụng cho việc phát triển ứng dụng Android, cài đặt một SDK mới đòi hỏi rằng bạn phải download những công cụ SDK, sau đó lựa chọn gói Android SDK tương thích để cài đặt (ví dụ như nền tảng và hình ảnh hệ thống của Android). Nếu bạn đang sử dụng một phiên bản đang có của Eclipse, bạn có thể thêm vào nó ADT plugin.

Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành

 • Windows XP (32bit), Vista (32 hoặc 64 bit), hay Window 7 (32 hoặc 64 bit)
 • Mac OS X 10.5.8 hoặc cao hơn (chỉ x86)
 • Linux ( đã được kiểm thử trên Ubuntu Linux, Lucid Lynx)
 • GNU C Library (glibc) 2.7 hoặc cao hơn
 • Trên Ubuntu Linux, phiên bản 8.04 hoặc cao hơn
 • Phân phối 64 bit phải có khả năng chạy được ứng dụng 32 bit

Eclipse IDE

 • Eclipse 3.6.2 (Helios) hoặc cao hơn
 • Chú ý: Eclipse 3.5 (Galileo) không còn được hỗ trợ với phiên bản mới nhất của ADT
 • Eclipse JDT plugin (bao gồm trong hầu hết gói Eclipse UDE)
 • JDK 6 (chỉ có JDK thì không tương thích)
 • Plugin những công cụ phát triển android
 • Không tương thích với trình biên dịch GNU cho Java (gcj)

Những môi trường phát triển khác

 • JDK6 (riêng JDE thì không phù hợp)
 • Apache Ant 1.8 hoặc cao hơn
 • Không tương thích với trình phiên dịch Gnu cho Java (gcj)

Hương Ly

3,8 (62) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 24.4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 142,3 MB
 • Lượt xem: 98.362
 • Lượt tải: 83.499
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm