🖼️ Open Mind 3.0 Phần mềm lập bản đồ tư duy

🖼️
  • Phát hành: Open Mind
  • Open Mind là một phần mềm lập bản đồ tư duy gọn nhẹ và đơn giản. Với ứng dụng này, người dùng hoàn toàn có thể sắp xếp suy nghĩ và ý tưởng một cách dễ dàng.
  • windows Version: 3.0
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.715