🖼️ OI File Manager for Android 2.0 Quản lý file trên điện thoại hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: OpenIntents
 • OI File Manager cho phép người dùng duyệt thẻ SD, tạo sổ địa chỉ, đổi tên, copy, di chuyển và xóa các file.
 • android Version: 2.0.5
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.908

🖼️ OI Safe for Android 1.4 Bảo vệ mật khẩu và quyền riêng tư trên Android

🖼️
 • Phát hành: OpenIntents
 • OI Safe sẽ bảo vệ an toàn tất cả các loại mật khẩu và dữ liệu riêng tư bằng chuẩn mã hóa công nghiệp AES.
 • android Version: 1.4.1

🖼️ OI Notepad for Android 1.4 Tạo ghi chú dễ dàng cho Android

🖼️
 • Phát hành: OpenIntents
 • OI Notepad for Android là ứng dụng tạo ghi chú mã nguồn mở đầy đủ các tính năng. Với ứng dụng này, người dùng có thể tag, tìm kiếm và gửi ghi chú của mình cùng những chức năng cơ bản như tạo, xóa và chỉnh sửa ghi chú.
 • android Version: 1.4.0.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153