OI Safe for Android 1.4.1 Bảo vệ mật khẩu và quyền riêng tư trên Android

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.4.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 911 KB
 • Lượt xem: 34
 • Lượt tải: 28
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

OI Safe sẽ bảo vệ an toàn tất cả các loại mật khẩu và dữ liệu riêng tư bằng chuẩn mã hóa công nghiệp AES. Ứng dụng này cũng đóng vai trò giống như một tiện ích mở rộng đối với OI Notepad để mã hóa các ghi chú được tạo bởi OI Notepad.

Các tính năng chính:

 • Bảo vệ an toàn dữ liệu bằng mã hóa AES.
 • Thoải mái chuyển các entry dữ liệu giữa các danh mục.
 • Nhập/ xuất entry dữ liệu và cơ sở dữ liệu.
 • Sao lưu/ phục hồi các entry.
 • Bao gồm trình tạo mật khẩu an toàn.
 • Tự động timeout để bảo vệ dữ liệu đã mã hóa.
 • Mã hóa các ghi chú trong OI Notepad.
 • Hỗ trợ bảo vệ Obscura picture.
 • MyBackup Pro.

OI Safe for AndroidOI Safe for Android

OI Safe làm việc với những ứng dụng sau:

Ghi chú quan trọng

Nếu bạn mã hóa các ghi chú bằng OI Notepad, hãy nhớ sao lưu master key của OI Safe bằng cách truy cập vào OI Safe và nhấn menu > more > backup. Nếu không, bạn sẽ không thể khôi phục lại ghi chú đó sau khi khởi động lại máy.

Nếu muốn mã hóa ảnh bằng Obscura, hãy nhớ sao lưu master key của OI Safe bằng cách truy cập vào OI Safe và nhấn menu > more > backup. Nếu không, bạn sẽ không thể khôi phục lại ảnh sau khi khởi động lại máy.

Khi sử dụng OI Safe lần đầu tiên, người dùng sẽ phải nhập mật khẩu chủ - master key.

Chú ý: Khi chạy OI Safe lần đầu tiên, sẽ có một master key được tạo ngẫu nhiên và được dùng để mã hóa tất cả các file. Nếu gỡ OI Safe, bạn không thể truy cập vào các file đã mã hóa nữa. Để có thể khôi phục chúng, người dùng sẽ phải khôi phục master key từ file sao lưu.

OI Safe for Android phiên bản mới cập nhật:

 • Sửa lỗ hổng bảo mật trong các thiết bị đã root.
 • Cập nhật và sửa lỗi cho Jelly Bean (4.1).
 • Tự động mở bàn phím màn hình trên màn hình Master password.
 • Xóa master password nếu nhập sai.
 • Bản ghi password trống không được lưu.
 • Kiểm tra website trống bằng nút Go.
 • Một số thay đổi bên trong.

Lam Le

Liên kết tải về

Link Download chính thức: