🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • OpenVPN Giải pháp VPN an toàn cho máy tính
 • OpenVPN 3.2.3 là một phần mềm mạng riêng ảo mã nguồn mở dành cho việc tạo các đường ống điểm-tới-điểm được mã hóa giữa các máy chủ. Open VPN này do James Yonan viết.
 • Xếp hạng: 4 40 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Private Tunnel cho Mac Truy cập Internet an toàn cho Mac
 • Private Tunnel cho Mac là phần mềm giúp truy cập Internet an toàn bằng cách cho phép người dùng sử dụng địa chỉ IP giả, bảo vệ người dùng khỏi khả năng bị đánh cắp thông tin cá nhân và các mối nguy khác trên Internet.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Private Tunnel Phần mềm bảo mật mạng
 • Private Tunnel là phần mềm client của phần mềm mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Connection) với khả năng mã hóa, ẩn lưu lượng Internet, giấu địa chỉ IP nhằm mang tới cho người dùng khả năng bảo mật khi sử dụng Internet hoặc chỉ đơn giản là truy cập vào các trang web bị chặn bằng địa chỉ IP giả.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Private Tunnel VPN for Android Mạng riêng ảo dành cho Android
 • Private Tunnel for Android là phương pháp mới về bảo mật internet. Ứng dụng này có thể tạo một mạng riêng ảo Virtual Private Network với khả năng mã hóa, ẩn và bảo vệ lưu lượng internet của người dùng.
 • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu