🖼️ ReadAloud cho Windows 10 2.0 Ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Optimilia Studios
  • ReadAloud là ứng dụng biến văn bản thành giọng nói miễn phí và tiện ích cho người dùng Windows 10, giúp chuyển đổi các trang web, bài báo, văn bản, sách và các dạng tài liệu kỹ thuật số sang dạng nói dễ dàng. Ứng dụng hiện đang hỗ trợ Windows 10 PC, phiên bản cho Windows 10 Mobile đang trong quá trình phát triển.
  • windows Version: 2.0.11
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 219