🖼️
 • Tidy Start Menu

  Công cụ sắp xếp menu Start
 • Nếu bạn có nhiều chương trình và tiện ích trên hệ thống XP, chắc chắn bạn sẽ gặp phải sự lộn xộn. Khi cài đặt các chương trình hay các tiện ích mới, chúng sẽ xuất hiện trong menu Start của bạn dù muốn hay không muốn, với không lý do. Khi đó vẫn còn khá sớ
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Start Menu 7 3.6

 • Start Menu 7 là một tiện ích miễn phí thay thế menu Start chuẩn của Windows, các thành phần trên menu được sắp xếp theo ABC giúp cho việc sử dụng dễ dàng và khả năng tìm kiếm tốt hơn.
 • Xếp hạng: 5 7 Phiếu bầu
🖼️
 • Vista Start Menu 3.6

 • Vista Start Menu (VSM) mang đến cho bạn một trình đơn Start mới bày biện sẵn nhiều chương trình, thư mục và tập tin thường sử dụng để truy xuất nhanh hơn.
 • Xếp hạng: 4 23 Phiếu bầu