• Công ty: Ngân hàng Phương Đông
 • Website: http://www.ocb.com.vn/
 • Email: dvkh@ocb.com.vn
 • Điện thoại: (84-8) 38 220 960
 • Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM

🖼️ OCB Mobile Banking cho Windows Phone Giao dịch ngân hàng Phương Đông trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Orient Commercial Joint Stock Bank
 • OCB Mobile Banking cho Windows Phone là ứng dụng ngân hàng điện tử, cho phép người dùng giao dịch ngân hàng thuận tiện ngay trên chiếc điện thoại Windows Phone của mình.
 • Windows Phone

🖼️ OCB Mobile Banking cho iOS 3.2 Giao dịch ngân hàng Phương Đông trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Orient Commercial Joint Stock Bank
 • OCB Mobile Banking cho iOS hỗ trợ người dùng giao dịch ngân hàng Phương Đông một cách dễ dàng ngay trên thiết bị iPhone, iPad, iPod Touch mà không mất công ra trực tiếp ngân hàng.
 • ios Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

🖼️ OCB Mobile Banking cho Android 3.3 Giao dịch ngân hàng Phương Đông trên Android

🖼️
 • Phát hành: Orient Commercial Joint Stock Bank
 • OCB Mobile Banking cho Android hỗ trợ người dùng thực hiện giao dịch ngân hàng Phương Đông một cách dễ dàng. Cho phép truy vấn thông tin, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn dịch vụ ngay trên chiếc dế yêu.
 • android Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375