🖼️ Disruption Game bắn súng sinh tồn trong thế giới robot

🖼️
  • Phát hành: Outnumbered Games
  • Disruption là game bắn súng sinh tồn góc nhìn thứ ba, lấy bối cảnh ở thế giới tương lai, thời điểm một cộng đồng đang xa rời xã hội và trở nên phụ thuộc một cách nguy hiểm vào quá trình robot hóa.
  • windows