🖼️
  • Tap cho Mac Phần mềm khóa màn hình độc đáo cho Mac
  • Tap cho Mac là phần mềm khóa màn hình độc đáo bằng công nghệ đa điểm và vẽ hình trên Trackpad. Phần mềm sẽ giúp người dùng khóa màn hình MacBook nhanh chóng mà không cần dùng chuột.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu