🖼️ Hero Siege Season 10 Game RPG chặt chém đẫm máu

🖼️
  • Phát hành: Panic Art Studios
  • Hero Siege là siêu phẩm RPG chặt chém đẫm máu giống Diablo, kết hợp với yếu tố Roguelike trong các môi trường được tạo ngẫu nhiên, đan xen với loot đồ, chiến đấu với kẻ thù, boss và nhiều hơn thế.
  • windows Version: Season 10
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 61